Artan Shqau

17 Korrik, 2020

Vendim Nr.33, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.32, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.31, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.29, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.28, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.27, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.26, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.25, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.24, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.23, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.22, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.21, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]