Artan Shqau

22 Nëntor, 2021

Shpallje te procedures Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021

[…]
21 Tetor, 2021

Njoftim Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
16 Gusht, 2021

Këshilli i Qarkut Elbasan- Njoftim fituesi më datë 16.08.2021

[…]
2 Gusht, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranin në Sherbimin Civil

[…]
16 Korrik, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele ne Kategorine Ekzekutive

[…]
14 Korrik, 2021

Zhvillohet Edicioni i Parë “Të drejta të barabarta për mundësi të barabarta”

[…]
2 Korrik, 2021

“Shpallje te procedures levizje paralele/pranim ne detyre ne kategorine ekzekutive”, te Henen me date 05.07.2021

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.24, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.23, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.22, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.21, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.20, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]