Artan Shqau

8 Qershor, 2023

Njoftim për vend vakante pune- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
6 Mars, 2023

Ftesë për ofertë, “Transmetimin e njoftimeve në median audiovizive per vitin 2023”, Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
25 Shtator, 2022

Promovohet libri “Kënga Popullore Qytetare e Elbasanit”  me autor Kastriot Tusha (Mjeshtër i Madh)

[…]
25 Gusht, 2022

Shpallje Fituesi- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 25.08.2022

[…]
23 Gusht, 2022

Projekti KET- “Krusevo and Elbasan- acknowledged tourism CB destination”

[…]
27 Korrik, 2022

Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe Kualifikohen per te Vazhduar Proçeduren e Ngritjes ne Detyre- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.07.2022

[…]
19 Korrik, 2022

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per Proçeduren e levizjes paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 20.07.2022

[…]
7 Korrik, 2022

“Shpallje e proçedures levizje paralele, ngritje ne detyre” Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 08.07.2022

[…]
28 Shkurt, 2022

“Shpallje Fituesi”, per pozicionin Shef i Sektorit te Finance Burimeve Njerezore, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 28.02.2022

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 14, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 13, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 12, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]