Artan Shqau

8 Mars, 2021

Njoftim Fituesi, Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
15 Shkurt, 2021

Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per procedure pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive pozicioni specialist i arkiv/protokollit.

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.12, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.11, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.10, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.9, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.8, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.7, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.6, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.5, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.4, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.3, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]