Artan Shqau

28 Shkurt, 2022

“Shpallje Fituesi”, per pozicionin Shef i Sektorit te Finance Burimeve Njerezore, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 28.02.2022

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 14, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 13, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 12, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 11, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 10, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 9, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 8, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 7, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 6, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 5, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
11 Shkurt, 2022

VENDIM Nr. 4, datë 11.02.2022- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]