Artan Shqau

20 Janar, 2021

Shpallje për Lëvizje Paralele pranim në Shërbimin Civil në kategorinë Ekzekutive

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.42, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.41, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.40, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.39, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.38, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.37, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.36, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
10 Nëntor, 2020

Vendim Nr.34, datë 10.11.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.33, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.32, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.31, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]