Njoftim për marrje objekti me qera- Keshilli i Qarkut Elbasan