Artan Shqau

23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.48, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.47, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.46, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.45, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.44, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.43, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.42, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.41, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
16 Dhjetor, 2019

Ansambli Folklorik i Qarkut Elbasan nderohet me Cmimin e Parë në Festivalin Tipologjik Kombëtar të Iso-Polifonisë”, Edicioni XIII

[…]
16 Dhjetor, 2019

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në këshillin e Qarkut Elbasan

[…]
16 Dhjetor, 2019

Vendim për miratimin e rregullores për parandalimin e konfliktit te interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Keshillin e Qarkut Elbasan

[…]
31 Tetor, 2019
Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor

Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor

[…]