VENDIM Nr. 7, datë 12.10.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan