Njoftim për Aplikim- Anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar