Ftesë për Ofertë “Transmetimin e njoftimeve në median audiovizive për vitin 2024” Këshilli i Qarkut Elbasan