Artan Shqau

17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.9, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.8, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.7, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.6, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.5, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.4, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.3, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.2, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.1, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
28 Janar, 2020

Njoftim: Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.50, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.49, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]