VENDIM Nr. 8, datë 12.10.2023- Këshilli i Qarkut Elbasan