NA KONTAKTONI

Për informacione apo kërkesa të ndryshme në lidhje me aktivitetet/shërbimet e ofruara nga Këshilli i Qarkut Elbasan ju mund të na shkruani nëpërmjet adresës elektronike zyrtare: