SHËNDETËSIA

Niveli shërbimit shëndetësor përfaqësohet nga 12 spitale të shperndara përkatësisht 8 spitale per rrethin e Elbasanit, 2 per Librazhdin, 1 per Peqinin dhe 1 spital per Gramshin. Neper ambulanca dhe qendra shendetsore perfshihen sherbime te tilla si:

  • Sherbimi i mjekut te familjes
  • Konsultori i gruas
  • Konsultori i femijes
  • Reparti mjekim–injeksioneve
  • Laboratori klinik–biokimik, bakteriologjik
  • Radiolog dhe Kimist Ushqimore
  • Sherbimi i Higjenes dhe Epidemiologjise, etj.

Tabela e meposhtme paraqet te dhena mbi shendetesine dhe sherbimet qe ofron per Qarkun e Elbasanit.