njoftime

22 Nëntor, 2021

Shpallje te procedures Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021

[…]
21 Tetor, 2021

Njoftim Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
16 Gusht, 2021

Këshilli i Qarkut Elbasan- Njoftim fituesi më datë 16.08.2021

[…]
2 Gusht, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranin në Sherbimin Civil

[…]
16 Korrik, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele ne Kategorine Ekzekutive

[…]
2 Korrik, 2021

“Shpallje te procedures levizje paralele/pranim ne detyre ne kategorine ekzekutive”, te Henen me date 05.07.2021

[…]
3 Qershor, 2021

Këshilli i Qarkut Elbasan- Njoftim Fituesi datë 03.06.2021

[…]
12 Maj, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë

[…]
7 Maj, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele

[…]
26 Prill, 2021

Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë

[…]
8 Mars, 2021

Njoftim Fituesi, Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
15 Shkurt, 2021

Lista e kandidateve qe plotesojne kushtet dhe kriteret e veçanta, per procedure pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive pozicioni specialist i arkiv/protokollit.

[…]