njoftime

8 Qershor, 2023

Njoftim për vend vakante pune- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
6 Mars, 2023

Ftesë për ofertë, “Transmetimin e njoftimeve në median audiovizive per vitin 2023”, Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
25 Gusht, 2022

Shpallje Fituesi- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 25.08.2022

[…]
27 Korrik, 2022

Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe Kualifikohen per te Vazhduar Proçeduren e Ngritjes ne Detyre- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.07.2022

[…]
19 Korrik, 2022

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per Proçeduren e levizjes paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 20.07.2022

[…]
7 Korrik, 2022

“Shpallje e proçedures levizje paralele, ngritje ne detyre” Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 08.07.2022

[…]
28 Shkurt, 2022

“Shpallje Fituesi”, per pozicionin Shef i Sektorit te Finance Burimeve Njerezore, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 28.02.2022

[…]
10 Shkurt, 2022

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per ngritjen ne detyre, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 10.02.2022

[…]
8 Shkurt, 2022

Ftesë për ofertë, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 08.02.2022

[…]
4 Shkurt, 2022

Njoftim Fituesi, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 04.02.2022

[…]
31 Janar, 2022

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Levizjen Paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 31.01.2022

[…]
27 Janar, 2022

Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe kualifikohen per te vazhduar Proçeduren e Levizjes Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.01.2022

[…]