ZHVILLIMI RAJONAL I QARKUT ELBASAN

Një seksion i dedikuar përçimit të informacioneve lidhur ngushtësisht me sektorët e zhvillimit rajonal të Qarkut të Elbasanit, ndarë sipas sektorëve dhe rretheve

Flora & Fauna

Flora dhe fauna në Qarkun e Elbasanit karakterizohet nga një shumëllojshmëri...

Informacion të zgjeruar

Bujqësia & Blegtoria

Në strukturën e mbjelljeve vendin kryesor e zënë drithërat e bukës me...

Informacion të zgjeruar

Arsimi

Niveli arsimor përfaqësohet nga një numer i madh institucionesh arsimore ...

Informacion të zgjeruar

Shëndetësia

Niveli shërbimit shëndetësor përfaqësohet nga 12 spitale të shperndara përkatësisht ...

Informacion të zgjeruar


Industria

Ne Elbasan ka një zhvillim të madh industria e materialeve të ndërtimit...

Informacion të zgjeruar

Mjedisi

Zhvillimi i veprimtarive ekonomike dhe tranzicioni i vështirë drejt ekonomisë...

Informacion të zgjeruar

Ekonomia

Zhvillimi i veprimtarive ekonomike dhe tranzicioni i vështirë drejt ekonomisë...

Informacion të zgjeruar

Sociale

Zhvillimi i veprimtarive ekonomike dhe tranzicioni i vështirë drejt ekonomisë...

Informacion të zgjeruar


Kulturë

Njihuni me trashigimninë kulturore dhe traditat që mbart Qarku i Elbasanit...

Informacion të zgjeruar

Turizmi

Qarku i Elbasanit të ofron një larmishëri degësh për të zhvilluar turizmin...

Informacion të zgjeruar