Znj. Ermira Urupi zgjidhet Kryetare e Këshillit të Qarkut Elbasan