JETËSHKRIMI

Emri: LUTFI

Atësia: ABDULLA

Mbiemri: LALA

Datëlindja: 11 SHKURT 1964

Vendlindja: SHUSHICË

Nënshtetësia: SHQIPTARE

Adresa: ELBASAN

Telefon: +355 (0) 68 22 70 887

E-mail: [email protected]


EDUKIMI

1999- 2003

Inxhieneri Agronomi
Në Universitetin Bujqësor të Tiranës
Tiranë, Shqipëri

2010- 2011

Master Shkencor
Në degë Lidershqip dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore
SHLUJ "Universiteti Marin Barleti"
Tiranë, Shqipëri

VEPRIMTARIA PROFESIONALE

2019- Aktualisht

Nënkryetari i Këshillit të Qarkut
Këshillit i Qarkut Elbasan
Elbasan, Shqipëri

2015- 2018

Administrator
Njësia Administrative Shushicë
Elbasan, Shqipëri

1997-2000

Sekretar i Këshillit
Këshilli i Komunës Shushicë
Elbasan, Shqipëri

1989-1990

Kryetar i Këshillit
Këshilli i Komunës Shushicë
Elbasan, Shqipëri

2018- 2019

Drejtor
Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve te Rrezikshme
Balës, Elbasan

2000- 2015

Kryetar Komune
Komuna Shushicë
Elbasan, Shqipëri

1991-1996

Drejtues i Përgjithshëm
Aktivitet dhe sipërmarrje private
Elbasan, Shqipëri

1987-1990

Punonjës
Në struktura bujqësore
Elbasan, Shqipëri

AKTIVITETE TË TJERA

1993- 2008

Gjatë këtyre viteve Lutfi Lala ka mbajtur dhe mban detyra të ndryshme si, Kryetar i Shoqatës së Kursim Kreditit Shushicë, Nënkryetar i Bordit Drejtues në UnioniN Shqipëtar Të Kursim Kreditit dhe aktualisht përfaqësues i kryesisë së Shoqatës së Bashkimit Kombëtar të Fermerëve Shqipëtarë