Shpallje Fituesi- Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 25.08.2022