per pozicionin Shef i Sektorit te Finance Burimeve Njerezore