Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Lëvizje Paralele