Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021

27 Janar, 2022

Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe kualifikohen per te vazhduar Proçeduren e Levizjes Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.01.2022

[…]
19 Janar, 2022

Lista e verifikimit paraprak per levizjen paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 19.01.2022

[…]
18 Janar, 2022

Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 18.01.2022

[…]
30 Dhjetor, 2021

Shpallje të procedurës Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 04.01.2022

[…]
24 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Levizjen Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 24.12.2021

[…]
13 Dhjetor, 2021

Shpallje për Lëvizje Paralele ngritje në Detyrë më Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 13.12.2021

[…]
9 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Proçeduren Ngritjen ne Detyre, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 09.12.2021

[…]
3 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Lëvizje Paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 03.12.2021

[…]
22 Nëntor, 2021

Shpallje te procedures Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021

[…]