“Shpallje e proçedures levizje paralele, ngritje ne detyre” Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 08.07.2022