Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per Proçeduren e levizjes paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 20.07.2022