Njoftim per Shpalljen e Listes se Kandidateve qe kualifikohen per te vazhduar Proçeduren e Levizjes Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 27.01.2022