Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Levizjen Paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 31.01.2022