Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per ngritjen ne detyre, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 10.02.2022