Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Proçeduren Ngritjen ne Detyre, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 09.12.2021