Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Levizjen Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 24.12.2021