Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Lëvizje Paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 03.12.2021