njoftime

18 Janar, 2022

Shpallje për Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 18.01.2022

[…]
30 Dhjetor, 2021

Shpallje të procedurës Lëvizje Paralele dhe Ngritje në Detyrë, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 04.01.2022

[…]
24 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Levizjen Paralele , Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 24.12.2021

[…]
13 Dhjetor, 2021

Shpallje për Lëvizje Paralele ngritje në Detyrë më Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 13.12.2021

[…]
9 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak per Proçeduren Ngritjen ne Detyre, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 09.12.2021

[…]
3 Dhjetor, 2021

Njoftim mbi Rezultatet e Verifikimit Paraprak për Lëvizje Paralele, Këshilli i Qarkut Elbasan, më date 03.12.2021

[…]
22 Nëntor, 2021

Shpallje te procedures Levizje Paralele, Ngritje ne Detyre ose Pranim ne Sherbimin Civil” te hënen më date 22.11.2021

[…]
21 Tetor, 2021

Njoftim Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
16 Gusht, 2021

Këshilli i Qarkut Elbasan- Njoftim fituesi më datë 16.08.2021

[…]
2 Gusht, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranin në Sherbimin Civil

[…]
16 Korrik, 2021

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele ne Kategorine Ekzekutive

[…]
2 Korrik, 2021

“Shpallje te procedures levizje paralele/pranim ne detyre ne kategorine ekzekutive”, te Henen me date 05.07.2021

[…]