AKTIVITETE dhe NJOFTIME

Pasqyrimi i aktiviteteve dhe njoftimeve të fundit nga veprimtaria e Këshillit të Qarkut Elbasan

ZHVILLIMI RAJONAL I QARKUT ELBASAN

Një seksion i dedikuar përçimit të informacioneve lidhur ngushtësisht me sektorët e zhvillimit rajonal të Qarkut të Elbasanit, ndarë sipas sektorëve dhe rretheve