ANSAMBLI FOLKLORIK I QARKUT ELBASAN NË “FESTIVALIN FOLKLORIK KOMBËTAR, GJIROKASTËR  2023”