Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pranin në Sherbimin Civil