Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë