Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele