Vendimet

VENDIMET

26 Tetor, 2019

Vendim Nr.37, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.36, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.35, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.34, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.33, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.32, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.31, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.30, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.29, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr. 28, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]