Vendimet

VENDIMET

17 Korrik, 2020

Vendim Nr.22, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.21, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.20, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.19, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.18, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Qershor, 2020

Vendim Nr.30, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.17, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.16, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.15, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.14, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.13, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.12, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]