Vendimet

VENDIMET

23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.49, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.48, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.47, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.46, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.45, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.44, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.43, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.42, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.41, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.40, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.39, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.38, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]