Vendimet

VENDIMET

23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.43, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.42, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.41, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.40, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.39, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.38, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.37, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.36, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.35, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.34, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.33, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.32, datë 11.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]