Vendimet

VENDIMET

24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.36, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
10 Nëntor, 2020

Vendim Nr.34, datë 10.11.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.33, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.32, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.31, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.29, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.28, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.27, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.26, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.25, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.24, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Korrik, 2020

Vendim Nr.23, datë 17.07.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]