Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele ne Kategorine Ekzekutive