Urdhër per zbatimin e Programit të Transparencës në Këshillin e Qarkut