Organizohet ceremonia e zhvendosjes së eshtrave të Dëshmorit të Atdheut z. Mehmet Sali Alcani