Lista e kandidateve per proceduren paralele- Këshilli i Qarkut Elbasan