Vendim Nr.36

12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.12, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.11, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.10, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.9, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.8, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.7, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.6, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.5, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.4, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.3, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.2, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.1, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]