Vendim Nr.36

12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.2, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
12 Shkurt, 2021

Vendim Nr.1, datë 12.02.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.42, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.41, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.40, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.39, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.38, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.37, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.41, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2020

Vendim Nr.36, datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.36, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]