datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.4, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.3, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.2, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
17 Shkurt, 2020

Vendim Nr.1, datë 17.02.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.50, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.49, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.48, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.47, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.46, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.45, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.44, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.43, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]