datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.50, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.49, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.48, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.47, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.46, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.45, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.44, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.43, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
23 Dhjetor, 2019

Vendim Nr.42, datë 23.12.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]