datë 24.12.2020- Këshilli i Qarkut Elbasan

24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.31, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.30, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.24, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.23, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.22, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.21, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.20, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.19, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.18, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.17, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.16, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
30 Qershor, 2021

VENDIM Nr.15, date 30.06.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]