KALENDARI I FESTAVE

28 Tetor, 2019

31 Gusht – Festa e “Tyrbes së Komjanit”

[…]
28 Tetor, 2019

30 Gusht- “Festa e Hotolishtit”

[…]
28 Tetor, 2019

28 Gusht – “Festa e Shën Marisë”

[…]
28 Tetor, 2019

25-26 Gusht – ”Dita e Emigrantëve”

[…]
28 Tetor, 2019

24-25-26 Gusht – ”Festa e Tomorrit”

[…]
28 Tetor, 2019

23 Gusht – “Festa e Tyrbes së Baba Azemit”

[…]
28 Tetor, 2019

22-24 Gusht – Festivali Folklorik “Liqenet e Dumresë”

[…]
28 Tetor, 2019

21 Gusht – “Festa e Emigrantëve”

[…]
28 Tetor, 2019

18 Gusht – ”Festa e Krijimit të Batalionit Verçë-Sulovë”

[…]
28 Tetor, 2019

15 Gusht- “Festa e Çermenikës”

[…]
28 Tetor, 2019

14 Gusht-“Festa e Rigonit”

[…]
28 Tetor, 2019

9 gusht – ”Festa e Shebenikut”

[…]