Vendim Nr.37

24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.43, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.42, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.41, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.40, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.39, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.38, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.37, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
26 Tetor, 2019

Vendim Nr.37, datë 30.09.2019- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]