date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.43, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.42, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.41, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.40, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.39, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.38, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]
24 Dhjetor, 2021

VENDIM Nr.37, date 24.12.2021- Këshilli i Qarkut Elbasan

[…]