Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2022, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format Word)

Shiko dokumentin

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2023, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format Word)

Shiko dokumentin