Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Kërkesë për informacion

Këshilli i Qarkut Elbasan (Format Word)

Shiko dokumentin

Formular ankese

Këshilli i Qarkut Elbasan (Format Word)

Shiko dokumentin