Informacion per procedurat e prokurimeve | Regjistri i parashikimeve për prokurimet publike


Regjistri i Prokurimeve Publike 2023

Regjistri i Prokurimeve Publike 2023, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format PDF)

Shiko dokumentin


Regjistri i Prokurimeve Publike 2022

Regjistri i Prokurimeve Publike 2022, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format PDF)

Shiko dokumentin

Regjistri i Prokurimeve Publike 2021

Regjistri i Prokurimeve Publike 2021, Këshilli i Qarkut Elbasan (Format Exel)

Shiko dokumentin

Regjistri i Prokurimeve Publike 2021 (Shtesë)

Regjistri i Prokurimeve Publike 2021 (Shtesë), Këshilli i Qarkut Elbasan

Shiko dokumentin

Lista e kontratave të lidhura

Lista e kontratave të lidhura

Shiko dokumentin